Luchtwassystemen

Luchtwassystemen

Met een luchtwassysteem wordt de ventilatielucht uit de stal behandeld om zo de ammoniakemissie te reduceren. De ammoniak wordt in het luchtwassysteem opgevangen in de wasvloeistof. Door toevoeging van zwavelzuur aan de wasvloeistof, wordt de ammoniak gebonden als ammoniumsulfaat. Deze stof wordt met het spuiwater afgevoerd.

De gereinigde ventilatielucht verlaat via een druppelvanger  het systeem. Er zijn wassers met een rendement van 70% en wassers met een hoger rendement (tot 95%). In de tabel hierna is uitgegaan van een wasser met een rendement van 70%.

Het luchtwassysteem wordt vaak gecombineerd geinstalleerd met een warmtewisselaar en warmtepomp.

 

Werking luchtwassysteem

De vuile lucht uit de ruimtes waar de dieren verblijven gaat eerst door regelkleppen. Hiermee kunt u de ventilatie van de ruimte regelen, door het openen of gedeeltelijk sluiten van de kleppen. De lucht komt dan in een centraal afzuigkanaal terecht. Dit is een lange schacht door de stal, waar de lucht uit meerdere ruimtes bij elkaar komt en wordt aangezogen door grote drukventilatoren. Deze zorgen ook voor de luchtstroming, omdat er lichte onderdruk in het afzuigkanaal ontstaat. Omdat de luchtdruk overal gelijk wil zijn, wordt het uit de dierruimtes gezogen. De drukventilatoren heten zo, omdat ze alle lucht in een ruimte blazen, de drukkamer genoemd. Deze bevindt zich tussen de ventilatoren en het luchtwassysteem zelf.

In het luchtwassysteem zitten filterpakketten, dikke plastic blokken met onregelmatige gaten. Hierover wordt het waswater gesproeid, afhankelijk van het type luchtwassysteem water met zwavelzuur of water met bacteriën. De lucht wordt hier door het drukverschil doorheengeperst, en zo worden de (milieu)gevaarlijke stoffen gereduceerd. Daarna gaat de lucht naar buiten, door grote gaten aan de bovenkant van het luchtwassysteem.

Neem contact op voor meer informatie

0523-681333
    0523-681333
    info@kosse.nl